top of page

Algemene voorwaarden

Inschrijven

 • Het lidmaatschap bij Shamrock Dance gaat in met ingang van de datum van inschrijving en blijft gehandhaafd tot en met de datum van opzegging overeenkomstig het opzeggingsreglement.

 • Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier.

 • Voor leerlingen jonger dan 18 jaar geldt dat het inschrijfformulier ondertekend moet worden door één van de ouders of verzorgers.

Contributie en betalingen

 • De contributie is als volgt:

  • Maandabonnement < 21 jaar. € 36,- per maand

  • Maandabonnement > 21 jaar. € 44,50 per maand

  • Jaarabonnement < 21 jaar. € 324,- per jaar (i.p.v. € 360,-)

  • Jaarabonnement > 21 jaar. € 399,50 per jaar (i.p.v. € 445,-)

 • Betalingen zullen per automatische incasso geschieden.

 • Bij een maandabonnement betaal je i.v.m. vakanties voor 10 maanden per jaar. Bij een jaarabonnement betaal je vooruit, en krijg je één maand korting. Je betaalt bij een jaarabonnement dus voor 9 maanden per jaar.

 • Bij achterwege blijven van een tijdige betaling wordt de toegang geweigerd.

Opzeggen

 • Indien de lessen zonder opzegging van het contract niet meer worden gevolgd, blijft het lesgeld verschuldigd.

 • Opzegging van lidmaatschap gebeurt schriftelijk: via e-mail of WhatsApp. We hanteren een opzegtermijn van één maand (lopende maand plus een volle kalendermaand).

 • Opzeggingen dienen minimaal 1 maand voor afloop van de lidmaatschapsperiode in bezit van Shamrock Dance te zijn.

 • Indien er te laat wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

 • Restitutie van gelden is niet mogelijk.

Aanpassingen

 • Lesroosters kunnen periodiek aangepast worden

 • De lidmaatschapstarieven kunnen jaarlijks aan het begin van het seizoen aangepast worden. Leden worden altijd vooraf op de hoogte gesteld.

Tijdelijke bevriezing van het abonnement

 • Tijdelijk bevriezen van het lidmaatschap kan in overleg met de docent. Ook de termijn wordt in overleg bepaald. Voorwaarden:

  • Medische klachten.

  • Onvoorziene omstandigheden.

  • Vakanties of afwezigheid (bijvoorbeeld door werk of school) van langer dan een volle kalendermaand.

Vakanties

 • Tijdens de zomervakantie en kerstvakantie is Shamrock Dance gesloten. Tevens zijn wij op alle nationale feestdagen gesloten.

Overig

 • Bij vakantie of ziekte van de docent zal er vervanging worden gezocht, mocht dit niet lukken zal de les niet doorgaan. De les wordt dan op een later tijdstip ingehaald.

 • Met een aantal van twee aanwezige leerlingen zal de les doorgaan en verkort worden tot een half uur. Met één leerling in de les zal de les niet doorgaan

 • De danszaal mag niet met buitenschoenen mogen worden betreden.

 • Bij ongewenst, intimiderend en/of beledigend gedrag van ouders/verzorgers en/of leerlingen naar andere leerlingen, ouders/verzorgers of personeel van de balletschool wordt de toegang ontzegd en het lidmaatschap per direct beëindigd.

 • Op grond van de wet persoonsregistratie verstrekt de balletschool geen informatie uit onze leerlingenbestand aan derden zonder toestemming, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen

bottom of page